Δομές στην γλώσσα προγραμματισμού C

Τι είναι η ΔΟΜΗ Struct στην γλώσσα προγραμματισμού C;