Δείκτες στην γλώσσα προγραμματισμού C

Τι είναι οι ΔΕΙΚΤΕΣ pointers στην γλώσσα προγραμματισμού C;