Επισκόπηση και περιγραφή γλώσσα Pascal

Η γλώσσα Pascal είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (high-level programming language), που αναπτύχθηκε από τον Niklaus Wirth στα τέλη της δεκαετίας του 1960.