μαθήματα προγραμματισμού c

Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 1/2)

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον προγραμματιστή. Παρέχει διαφάνεια στην τοποθεσία αποθήκευσης των μεταβλητών και των αντικειμένων στη μνήμη του υπολογιστή και επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις τιμών σε αυτές.

WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων (μεγέθυνση και προσπέλαση)

Σε αυτόν τον οδηγό που ακολουθεί θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων. Αυτή η εφαρμογή θα κάνει Zoom In-Zoom Out και θα μετακινεί την εικόνα σε ένα καθορισμένο αρχικό πλαίσιο.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 3ο)

Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την κατασκευή των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από το κυρίως κομμάτι του κώδικα. Η δουλειά αυτών των συναρτήσεων είναι να ανιχνεύουν τα διάφορα μοτίβα χτυπημάτων που δημιουργεί ο χρήστης.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 2ο)

Για να ολοκληρωθεί η Κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τον εξής κώδικα στον Arduino IDE και να τον φορτώσουμε στο Arduino Board.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 1ο)

Θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων. Θα μελετήσουμε την κατασκευή ενός συστήματος που θα αντιλαμβάνεται τους χτύπους (δονήσεις). Οι οποίοι συμβαίνουν πάνω στην επιφάνεια στην οποία είναι προσκολλημένο με την βοήθεια ενός αισθητήρα Piezo.

Εκτύπωση Ελληνικών στη C

Αν προσπαθήσουμε να εκτυπώσουμε μία Ελληνική πρόταση με την εντολή printf, τότε αντί για εκτύπωση Ελληνικών, θα δούμε κάποια γράμματα και σύμβολα που δε βγάζουν κανένα νόημα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως κάνουμε εκτύπωση Ελληνικών στη C.