Μεταβλητές στη vbscript, σταθερές και πεδίο εφαρμογής τους

Οι μεταβλητές στη VBScript δηλώνονται με τη δεσμευμένη λέξη Dim. Μπορούν επίσης να δηλωθούν με τις δεσμευμένες λέξεις Public και Private.