ιδιωτικά μαθήματα R

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 3ο)

Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την κατασκευή των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από το κυρίως κομμάτι του κώδικα. Η δουλειά αυτών των συναρτήσεων είναι να ανιχνεύουν τα διάφορα μοτίβα χτυπημάτων που δημιουργεί ο χρήστης.

Εξόρυξη δεδομένων (data mining): Συναρτήσεις στην γλώσσα R

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της R είναι η δυνατότητα του χρήστη να προσθέσει / να δημιουργήσει νέες συναρτήσεις. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις συναρτήσεις στην R είναι.. συναρτήσεις των συναρτήσεων (συναρτήσεις φτιαγμένες από άλλες συναρτήσεις).