Τελεστές και Εκχωρήσεις μεταβλητών

Στην PASCAL υπάρχουν τριών ειδών τελεστές. Θα ξεκινήσουμε από τους βασικούς τελεστές και θα εμπλουτίζουμε σιγά-σιγά τις γνώσεις μας για αυτούς.