βάσεις δεδομένων

Ο όρος database synchronization στα συστήματα αποθήκευσης

Ο όρος database synchronization στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων είναι η διαδικασία παγίωσης συνοχής των δεδομένων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες βάσεις δεδομένων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες αντιγραφής.

Ο όρος RAID στα συστήματα αποθήκευσης

Ο όρος RAID στα συστήματα αποθήκευσης (σύντομευση της φράσης Redundant Array of Independent Disks) αναφέρεται στην τεχνολογία εικονικοποίησης της αποθήκευσης δεδομένων (data storage) η οποία χρησιμοποιείται για να αυξήσει τα επίπεδα αξιοπιστίας ομώνυμων συστημάτων.