ασφάλεια συστημάτων

Οι επιθέσεις DOS στα δίκτυα επικοινωνίας

Οι επιθέσεις DOS στα δίκτυα επικοινωνίας (συντομογραφία Denial Of Service – Άρνηση Παροχής Υπηρεσιών) είναι επιθέσεις που προκαλούν την απαγόρευση- άρνηση χρήσης του δικτύου στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του.

Ο όρος database synchronization στα συστήματα αποθήκευσης

Ο όρος database synchronization στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων είναι η διαδικασία παγίωσης συνοχής των δεδομένων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες βάσεις δεδομένων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες αντιγραφής.

Ο όρος RAID στα συστήματα αποθήκευσης

Ο όρος RAID στα συστήματα αποθήκευσης (σύντομευση της φράσης Redundant Array of Independent Disks) αναφέρεται στην τεχνολογία εικονικοποίησης της αποθήκευσης δεδομένων (data storage) η οποία χρησιμοποιείται για να αυξήσει τα επίπεδα αξιοπιστίας ομώνυμων συστημάτων.

Η επίθεση man-in-the-middle στα δίκτυα επικοινωνίας

Η επίθεση man-in-the-middle στα δίκτυα επικοινωνίας (MITM) αποτελεί έναν τρόπο παραβίασης ασφαλείας των δικτύων. Ο επιτιθέμενος παρεμποδίζει μια νόμιμη/ κατοχυρωμένη επικοινωνία μεταξύ δύο μερών, τα οποία έχουν μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.