Πως οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τον κόσμο μας

Ζούμε σε έναν κόσμο που λειτουργεί με αλγόριθμους, προγράμματα υπολογιστών που λαμβάνουν αποφάσεις ή λύουν προβλήματα για εμάς. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Kevin Slavin δείχνει πώς οι σύγχρονοι αλγόριθμοι καθορίζουν τις τιμές των μετοχών