Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Python Cheat Sheets για αρχάριους και προχωρημένους

Python Cheat Sheets

Ξεκίνησε ως χόμπι τα Σαββατοκύριακα από τον Guido van Rossum το 1989: η Python είναι σήμερα μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Έχει αντικαταστήσει την Java ως τη δεύτερη πιο δημοφιλή γλώσσα στο Github. Το YouTube, το Google, το Dropbox, το Quora, το Instagram και πολλοί άλλοι δημοφιλείς ιστότοποι είναι χτισμένοι εκ νέου στην Python. Οι περισσότεροι κωδικοποιητές προτιμούν να χρησιμοποιούν Python για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

Σε αυτό το άρθρο είναι μαζεμένοι εξαιρετικοί σύνδεσμοι σε Python Cheat Sheets για αρχάριους και προχωρημένους.


Απλό Python Cheat Sheet

Πρόκειται για ένα απλό και απλό  cheat sheet, που  περιέχει τη λογική Python βάσης, συμβολοσειρές, πλειάδες, καταλόγους, ορισμό κλάσης και λειτουργίας.

csc.com.gr - python cheat sheets


Cheat Sheet Python Bokeh

csc.com.gr - python cheat sheets

Για όσους δεν ξέρουν, το Bokeh είναι μια διαδραστική βιβλιοθήκη οπτικοποίησης στην Python. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με μεγάλα σύνολα δεδομένων. Το Cheat Sheet αυτό, σας παρέχει τα βασικά βήματα για σχεδίαση, απόδοση, οπτική προσαρμογή και στατιστικά γραφήματα.


Βασικοί μέθοδοι Python Cheat Sheet

Ακόμα ένα απλό και μικρό python cheat sheet που αποτελείται από μεταβλητές Python sys, μεθόδους καταλόγων, μεθόδους ημερομηνίας, ειδικές μεθόδους κλάσης, sys.argv, ευρετήρια και φέτες.


Python Cheat Sheet – όλα τα βασικά

Όπως υποδηλώνει το όνομα, περιέχει όλα τα  βασικά στοιχεία  που είναι απαραίτητα στην καθημερινή ρουτίνα των προγραμματιστών της Python. Αποτελείται από δομές δεδομένων, λειτουργίες, χειρισμό εξαιρέσεων, έλεγχο και ροή, κοινή λειτουργία σειράς, λίστα, set και dict.


Διαχείριση σφαλμάτων Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Περιέχει  κοινές συντάξεις  και ιδιότητες δεδομένων που θα βρείτε χρήσιμες όταν “κολλήσετε” σε κάποιο συνηθισμένο σφάλμα.


Python Cheat Sheet για αρχάριους

csc.com.gr - python cheat sheets

Το Python για αρχάριους  cheat sheet χωρίζεται σε δύο μέρη π.χ. αριστερά σας δείχνει πώς να συντάξετε μεθόδους string ή συναρτήσεις, και δεξιά σας εξηγεί την χρήση του μαζί με το πρότυπο του και την αντίστοιχη λειτουργία του.


Python 3 Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Αυτό το  πλήρες σημειωματάριο  της Python 3 επικεντρώνεται σε στοιχεία που καθιστούν δυνατή την έναρξη σας σε αλγοριθμική σκέψη και τον προγραμματισμό. Σας διδάσκει σχετικά με τις μετατροπές, τις αναθέσεις μεταβλητών, το μπλοκ δηλώσεων, την λογική boolean, τον έλεγχο βρόχου, την εξαίρεση και τα σφάλματα, την ακολουθία ακέραιων αριθμών, τη μορφοποίηση και πολλά άλλα.


Seaborn Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Το  Seaborn cheat sheet με δείγματα κώδικα σας καθοδηγεί στη βιβλιοθήκη οπτικοποίησης δεδομένων που βασίζεται στο Matplotlib. Θα σας πει πώς να φορτώσετε τα δεδομένα, να ρυθμίσετε την αισθητική του σχήματος, να προσαρμόσετε και να δείξετε την πλοκή σας με το Seaborn.


Python Cheat Sheet γλώσσας και σύνταξης

csc.com.gr - python cheat sheets

Αυτή η  μία σελίδα cheat sheet  περιλαμβάνει μεταβλητές, ανάθεση τιμών, ενσωματωμένους τύπους, σύγκριση, βασική αριθμητική, τρόποι ελέγχου ροής, δοκιμή και εξαίρεση, αρχεία και αρκετά σημαντικές σημειώσεις.


Live Code Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Ένα απλό αλλά όμορφο  cheat sheet  που σας διδάσκει πώς να γράψετε σχόλια Python, μεταβλητές, ακολουθία διαδικασιών, δομές ελέγχου, δεδομένα ταξινόμησης, χρήση χειριστών και πολλά άλλα.


Διερευνητική ανάλυση δεδομένων στην Python

csc.com.gr - python cheat sheets

Για να δημιουργήσετε ένα υγιές μοντέλο, θα πρέπει να γνωρίζετε τα βασικά βήματα της εξερεύνησης δεδομένων. Αυτό το  cheat sheet  θα σας βοηθήσει με παραδείγματα κώδικα και βήματα κατά την εκτέλεση διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων στην Python.


Οπτικοποίηση δεδομένων Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Ανεξάρτητα από το αν είστε τεχνικός ή επιστήμονας δεδομένων, η οπτικοποίηση ερμηνεύεται εύκολα και από τους δύο. Είναι απολύτως αληθές ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται οπτικά μιλούν από μόνα τους. Αυτό το cheat sheet σας καθοδηγεί πώς να εκτελέσετε την απεικόνιση δεδομένων στην Python και να διερευνήσετε τους διάφορους τρόπους για να σχεδιάσετε τα δεδομένα σε ιστόγραμμα, γραμμικό γράφημα, γραφήματα γραμμών, heatmap και πολλά άλλα.


Scikit-εκμάθηση Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Εάν η εργασία σας περιστρέφεται γύρω από την επιστήμη των δεδομένων, η βιβλιοθήκη scikit-learn (βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα της Python) θα υποστηρίξει το έργο σας. Θα σας βοηθήσει με παραδείγματα κώδικα, προεπεξεργασία δεδομένων, αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου και ρύθμιση του μοντέλου σας.


Καθαρισμός δεδομένων κειμένου Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Ο καθαρισμός δεδομένων κειμένων θα μπορούσε να είναι μια κουραστική διαδικασία και η γνώση της σωστής προσέγγισης είναι το κλειδί για να επιτευχθεί το σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα. Αυτό το  cheat sheet  παρουσιάζει τα βήματα του καθαρισμού των δεδομένων που σχετίζονται με tweets πριν από την εξόρυξη τους. Αν και τα παραδείγματα που εμφανίζονται εδώ σχετίζονται με το Twitter, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις τεχνικές σε οποιοδήποτε πρόβλημα εξόρυξης κειμένου.


Python για την Επιστήμη των Δεδομένων

csc.com.gr - python cheat sheets

Αυτή είναι μια  ενιαία σελίδα cheat sheet  που περιέχει βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιστήμη των δεδομένων, όπως μεταβλητές και οι τύποι δεδομένων, χορδές, κατάλογοι, βιβλιοθήκες, NumPy συστοιχίες, και πολλά άλλα.


Βασικό και προχωρημένο cheat sheet για την επιστήμη των δεδομένων

csc.com.gr - python cheat sheets

Το DataQuest παρέχει  βασικό  και  προχωρημένο  cheat sheet της Python για την Επιστήμη Δεδομένων (Data Science). Έχουν παρουσιάσει τις πληροφορίες με πολύ ωραίο τρόπο και είναι εύκολο να καταλάβουμε και να μάθουμε κάθε στοιχείο. Επιπλέον, υπάρχει ένας διαδραστικός επεξεργαστής Python στο τέλος, όπου μπορείτε να εκτελέσετε και να δοκιμάσετε το σενάριό σας.


Κανόνες σύνταξης σε όλα – Python Cheat Sheet

csc.com.gr - python cheat sheets

Αυτό είναι ένα σύνολο  από cheat sheets  που σας υπενθυμίζουν κανόνες σύνταξης και σημαντικές έννοιες. Περιλαμβάνει μια επισκόπηση των βασικών λειτουργιών Python, κλάσεων, μεταβλητών, λεξικών, αρχείων και εξαιρέσεων. Επιπλέον, υπάρχουν cheat sheets που επικεντρώνονται σε δοκιμές μονάδων και δοκιμαστικές περιπτώσεις, στην ανάπτυξη παιχνιδιών με το Pygame, στην δημιουργία οπτικοποιήσεων με το matplotlib και στο Pygal και στην κατασκευή εφαρμογών ιστού με το Django.


Κοινοί Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης σε Python και R

csc.com.gr - python cheat sheets

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, αυτό το  cheat sheet  είναι καλό να ενεργεί ως οδηγός για να σας βοηθήσει να μάθετε αυτούς τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και να τους χρησιμοποιήσετε κατάλληλα στις εφαρμογές σας. Περιλαμβάνει κώδικα για γραμμική παλινδρόμηση, λογική παλινδρόμηση, SVM, δέντρο αποφάσεων, τυχαία δάση, k-means, αύξηση κλίσης και AdaBoost, Naive Bayes και πολλά άλλα.

Καλή ανάγνωση!