Ενότητες

Εργασίες Προόδου [4] | C++ programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος C++ programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το VSCode με C++ compiler επιλέγοντας εδώ και στην

Εργασίες Προόδου [4] | C++ programming Read More »

Αρχεία, Streams & Εξαιρέσεις | C++ programming

Αρχεία Τα αρχεία σε κάθε υπολογιστή δεν είναι παρά ακολουθίες χαρακτήρων. Αυτό πουαλλάζει στον προγραμματισμό είναι ο τρόπος χειρισμού τους και αυτός με τη σειρά του εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού, οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούμε καθώς και από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα. Π.χ. στο BeOS τα αρχεία θεωρούνται αντικείμενα που τα ίδια προσφέρουν τις

Αρχεία, Streams & Εξαιρέσεις | C++ programming Read More »

Εργασίες Προόδου [3] | C++ programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος C++ programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το VSCode με C++ compiler επιλέγοντας εδώ και στην

Εργασίες Προόδου [3] | C++ programming Read More »

Εργασίες Προόδου [2] | C++ programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος C++ programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το VSCode με C++ compiler επιλέγοντας εδώ και στην

Εργασίες Προόδου [2] | C++ programming Read More »

Θεμελιώδεις έννοιες της γλώσσας – μέρος Β | C++ programming

Κατασκευάζοντας ένα πρόγραμμα Στο σημείο αυτό έχουμε ορίσει τα περισσότερα από τα βασικά εργαλεία για να γράψουμε ένα πλήρες πρόγραμμα σε C++. Δεν έχουμε αναφέρει όμως τη δομή ενός προγράμματος, τον τύπο αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν ή πως θα τα μεταγλωττίσουμε και εκτελέσουμε. Η συνάρτηση main() Στη C και στη C++, κάθε πρόγραμμα ξεκινά την

Θεμελιώδεις έννοιες της γλώσσας – μέρος Β | C++ programming Read More »

Βασικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού | C++ programming

Πως προέκυψε ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Χρησιμοποιώντας τον όρο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (object – oriented programming) δεν αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά σε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης προβλημάτων με τον υπολογιστή. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ή η αντικειμενοστραφής σχεδίαση προέκυψε από τη στιγμή που απαντήθηκε διαφορετικά – από ότι απαντιόταν μέχρι τότε –

Βασικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού | C++ programming Read More »

Αντικειμενοστραφείς έννοιες της γλώσσας | C++ programming

Κλάσεις Η αντικειμενοστραφής πλευρά της C++ φαίνεται με την χρήση των αντικειμένων και των κλάσεων στις οποίες ανήκουν τα αντικείμενα. Όλα τα αντικείμενα που έχουν κοινάχαρακτηριστικά ανήκουν στην ίδια κλάση και κάθε ένα από αυτά λέγεται ότι είναι “στιγμιότυπο” (instance) της κλάσης. Για παράδειγμα, η κλάση “αυτοκίνητο” θεωρεί μια γενική εικόνα του αυτοκινήτου με κάποια

Αντικειμενοστραφείς έννοιες της γλώσσας | C++ programming Read More »