Ενότητες

Εργασίες Προόδου [4] | C++ programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος C++ programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το VSCode με C++ compiler επιλέγοντας εδώ και στην …

Εργασίες Προόδου [4] | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Αρχεία, Streams & Εξαιρέσεις | C++ programming

Αρχεία Τα αρχεία σε κάθε υπολογιστή δεν είναι παρά ακολουθίες χαρακτήρων. Αυτό πουαλλάζει στον προγραμματισμό είναι ο τρόπος χειρισμού τους και αυτός με τη σειρά του εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού, οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούμε καθώς και από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα. Π.χ. στο BeOS τα αρχεία θεωρούνται αντικείμενα που τα ίδια προσφέρουν τις …

Αρχεία, Streams & Εξαιρέσεις | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [3] | C++ programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος C++ programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το VSCode με C++ compiler επιλέγοντας εδώ και στην …

Εργασίες Προόδου [3] | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [2] | C++ programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος C++ programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το VSCode με C++ compiler επιλέγοντας εδώ και στην …

Εργασίες Προόδου [2] | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Θεμελιώδεις έννοιες της γλώσσας – μέρος Β | C++ programming

Κατασκευάζοντας ένα πρόγραμμα Στο σημείο αυτό έχουμε ορίσει τα περισσότερα από τα βασικά εργαλεία για να γράψουμε ένα πλήρες πρόγραμμα σε C++. Δεν έχουμε αναφέρει όμως τη δομή ενός προγράμματος, τον τύπο αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν ή πως θα τα μεταγλωττίσουμε και εκτελέσουμε. Η συνάρτηση main() Στη C και στη C++, κάθε πρόγραμμα ξεκινά την …

Θεμελιώδεις έννοιες της γλώσσας – μέρος Β | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Βασικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού | C++ programming

Πως προέκυψε ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Χρησιμοποιώντας τον όρο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (object – oriented programming) δεν αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά σε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης προβλημάτων με τον υπολογιστή. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ή η αντικειμενοστραφής σχεδίαση προέκυψε από τη στιγμή που απαντήθηκε διαφορετικά – από ότι απαντιόταν μέχρι τότε – …

Βασικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Αντικειμενοστραφείς έννοιες της γλώσσας | C++ programming

Κλάσεις Η αντικειμενοστραφής πλευρά της C++ φαίνεται με την χρήση των αντικειμένων και των κλάσεων στις οποίες ανήκουν τα αντικείμενα. Όλα τα αντικείμενα που έχουν κοινάχαρακτηριστικά ανήκουν στην ίδια κλάση και κάθε ένα από αυτά λέγεται ότι είναι “στιγμιότυπο” (instance) της κλάσης. Για παράδειγμα, η κλάση “αυτοκίνητο” θεωρεί μια γενική εικόνα του αυτοκινήτου με κάποια …

Αντικειμενοστραφείς έννοιες της γλώσσας | C++ programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [3] | HTML & CSS Programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος HTML & CSS Programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: τον online compiler REPL επιλέγοντας εδώ και …

Εργασίες Προόδου [3] | HTML & CSS Programming Διαβάστε Περισσότερα »

Επέκταση γνώσεων

Παρακολουθήστε τα παρακάτω video, έτσι ώστε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας στην Javavascript ακόμη περισσότερο:

Εργασίες Προόδου [3] | JavaScript programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος Javascript Programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: για “καθαρή” Javascript (plain Javascript) τον online compiler REPL …

Εργασίες Προόδου [3] | JavaScript programming Διαβάστε Περισσότερα »

Ανάπτυξη Γνώσεων | JavaScript programming

Javascript = υλοποίηση προδιαγραφών Ecmascript Η προδιαγραφή ECMA-262 περιέχει τις πιο εμπεριστατωμένες, λεπτομερείς και επίσημες πληροφορίες σχετικά με την JavaScript. Ουσιαστικά, ορίζει τη γλώσσα. Εγχειρίδια Το MDN (Mozilla) JavaScript Reference είναι ένα εγχειρίδιο με παραδείγματα και άλλες πληροφορίες. Εκεί, μπορείτε να αποκτήσετε σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες συναρτήσεις της γλώσσας, τις μεθόδους κλπ. Μπορείτε να το βρείτε …

Ανάπτυξη Γνώσεων | JavaScript programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [2] | JavaScript programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον επόμενο χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος Javascript Programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: για “καθαρή” Javascript (plain Javascript) τον online compiler REPL …

Εργασίες Προόδου [2] | JavaScript programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [1] | JavaScript programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος Javascript Programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: για “καθαρή” Javascript (plain Javascript) τον online compiler REPL επιλέγοντας …

Εργασίες Προόδου [1] | JavaScript programming Διαβάστε Περισσότερα »

Ειδικά για τις Συναρτήσεις – Functions | JavaScript programming

Πολλές ενσωματωμένες συναρτήσεις JavaScript υποστηρίζουν έναν αυθαίρετο αριθμό παραμέτρων. Για παράδειγμα: Math.max(arg1, arg2, …, argN) – επιστρέφει το μεγαλύτερο από τα επιχειρήματα.Object.assign(dest, src1, …, srcN) – αντιγράφει ιδιότητες από src1..N σε dest. …και ούτω καθεξής. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε πώς να κάνουμε το ίδιο. Και επίσης, πώς να περάσετε τους πίνακες σε τέτοιες …

Ειδικά για τις Συναρτήσεις – Functions | JavaScript programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [2] | HTML & CSS Programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος HTML & CSS Programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: τον online compiler REPL επιλέγοντας εδώ και στην …

Εργασίες Προόδου [2] | HTML & CSS Programming Διαβάστε Περισσότερα »

Εργασίες Προόδου [1] | HTML & CSS Programming

Χώρος Εργασιών Μαθήματος Καλώς ήρθατε στον χώρο εργασιών προόδου του μαθήματος HTML & CSS Programming. Εδώ θα βρείτε διάφορες εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ώστε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας μέχρι τώρα. Για να γράψετε και να εκτελέσετε τα προγράμματα σας στην γλώσσα αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: τον online compiler REPL επιλέγοντας εδώ και στην …

Εργασίες Προόδου [1] | HTML & CSS Programming Διαβάστε Περισσότερα »