Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Ιδιωτικά μαθήματα Πληροφορικής

Παρέχονται Ιδιωτικά Μαθήματα σε πραγματικό χρόνο καθώς και Video Μαθήματα με θεωρία και ασκήσεις. Δείτε πιο κάτω τα μαθήματα για τις κατηγορίες αυτές

τηλεφωνικά

+30 697 255 2559

Social Media

On line Ιδιωτικά μαθήματα

Μαθήματα πληροφορικής & προγραμματισμού
σε πραγματικό χρόνο, από 15 € / ώρα.

TypeScript

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να γράψουν αντικ/στραφή προγράμματα και να τα μεταγλωττίσει σε JavaScript.

SQL

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα υπολογιστή βάσεων δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την ανάκτηση και τη διαχείριση δεδομένων σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. 

React.JS

Μαθήματα προγραμματισμού

JavaScript Framework για τη δημιουργία εγγενών εφαρμογών για κινητά και προσφέρει μεγάλη ποσότητα ενσωματωμένων στοιχείων και API.

Lua

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα ανοιχτού κώδικα που είναι χτισμένη στην γλώσσα προγραμματισμού C και χρησιμοποιείται σε διάφορες πλατφόρμες.

Objective C

Μαθήματα προγραμματισμού

Αντικειμενοστραφής γλώσσα,  τύπου Smalltalk για Apple λειτουργικά συστήματα OS X και iOS και τα αντίστοιχα API, Cocoa και Cocoa Touch.

R

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού και περιβάλλον λογισμικού για στατιστική ανάλυση, γραφική αναπαράσταση και αναφορά.

AI & Machine Learning

Μαθήματα προγραμματισμού

Τεχνητή νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), Python για Μηχανική Μάθηση, Pandas, NumPy, SciPy, MatplotLib, Tesnsorflow κα.

Kotlin

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για δημιουργία εφαρμογών  Android, για JavaScript και Java Virtual Machine.

Advnaced Programming

Μαθήματα προγραμματισμού

Προχωρημένα μαθήματα για C++, C#, Java, Python και Javascript. Απευθύνεται σε προγραμματιστές intermediate και advanced.

ΕΑΠ & ΑΠΚΥ

Μαθήματα Υποστήριξης Σπουδών

Μαθήματα πληροφορικής υποστήριξης  σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΑΕΠΠ

Μαθήματα Υποστήριξης Σπουδών

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων, Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι, Τεχνικές Σχεδίασης  Αλγορίθμων, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, κα.

PeopleCert Bootcamps

Υποστήριξη Πιστοποίησης

Μαθήματα C#, Java, Javascript, Python για τα PeopleCert Coding Bootcamps (ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό). 

Go

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που έχει σύνταξη παρόμοια με αυτή της C και παρέχει προηγμένους ενσωματωμένους τύπους και χάρτες βασικής αξίας.

Scala

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών υποδειγμάτων που έχει σχεδιαστεί για να εκφράζει κοινά πρότυπα με έναν συνοπτικό και ασφαλή τύπο.

VBA

Μαθήματα προγραμματισμού

Εvent-driven γλώσσα προγραμματισμού  που χρησιμοποιείται κυρίως με εφαρμογές του Microsoft Office όπως MSExcel, MS-Word και MS-Access.

Swift

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που υιοθετεί τα καλύτερα από την C και την Objective C, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατότητας C.

Dart

Μαθήματα προγραμματισμού

Γενική γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που προορίζεται για το διακομιστή καθώς επίσης και για το πρόγραμμα περιήγησης. 

Ruby

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα scripting που εκτελείται σε διάφορες πλατφόρμες, όπως τα Windows, το Mac OS και σε διάφορες εκδόσεις του UNIX.

ASP.NET

Μαθήματα προγραμματισμού

Πλαίσιο εφαρμογών ιστού που αναπτύχθηκε για να επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν δυναμικές ιστοσελίδες. 

WordPress

Μαθήματα Χρήσης

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (CMS), το οποίο επιτρέπει την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και ιστολογίων.

Woocommerce

Μαθήματα Χρήσης

Το WooCommerce είναι ένα δωρεάν πρόσθετο WordPress που προσθέτει λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου στον ιστότοπo σας στο WordPress

JQuerry

Μαθήματα προγραμματισμού

Γρήγορη και συνοπτική βιβλιοθήκη JavaScript που  απλοποιεί τη διάσχιση εγγράφων, το χειρισμό συμβάντων, και τις αλληλεπιδράσεις Ajax.

Google Maps

Μαθήματα προγραμματισμού

Υπηρεσία χαρτογράφησης ιστού από την Google, η οποία παρέχει διάφορους τύπους γεωγραφικών πληροφοριών με χρήση API JavaScript.

VBScript

Μαθήματα προγραμματισμού

Γενικής χρήσης, ελαφριά και ενεργή γλώσσα δέσμης ενεργειών που είναι η πρωταρχική γλώσσα scripting για το Quick Test Professional (QTP). 

Node.jS

Μαθήματα προγραμματισμού

Ισχυρή πλατφόρμα βασισμένη σε JavaScript και στη μηχανή V8 του Google Chrome για την ανάπτυξη εντατικών εφαρμογών ιστού I/O. 

XML

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα σήμανσης που προέρχεται από την Standard Generalized Language Markup (SGML) και χρησιμοποιείται για την οργάνωση των δεδομένων.

MVC Framework

Μαθήματα Θεωρίας

Αρχιτεκτονικό μοντέλο λογισμικού για την υλοποίηση διεπαφών χρήστη που διαχωρίζει σε μέρη εσωτερικές αναπαραστάσεις πληροφοριών.

Digital Marketing

Μαθήματα Χρήσης

Pay per Click, Google Ads και Google Campaigns, διαχείριση και ανάλυση αποτελεσμάτων, Afiliate Marketing,  τεχνικές βελτιστοποίησης κα.

Social Media Marketing

Μαθήματα Χρήσης

Τεχνικές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ή το Instagram. Διαχείριση campaigns, αύξηση επισκεψιμότητας.

Email Marketing

Μαθήματα Χρήσης

Στρατηγική μάρκετινγκ με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως βασική τακτική στις ψηφιακές στρατηγικές σας για την προώθηση της επιχείρησης σας.

Σεμινάριο χρήσης του YouTube ως εργαλείο μάρκετινγκ για να προωθήσετε την επιχείρηση σας, τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες σας.

Πρωτότυπη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα που αποτελείται από έναν μικροελεγκτή και μπορεί να προγραμματιστεί με την C++.

Δημιουργία και χρήση συναρτήσεων στο Excel για να εκτελέσετε διάφορους μαθηματικούς, στατιστικούς και λογικούς υπολογισμούς.

Video μαθήματα

Παρέχονται και Video Μαθήματα πληροφορικής & προγραμματισμού με σημειώσεις θεωρίας. 

Θες να μάθεις...

Μπορείς να αρχίσεις..

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων πληροφορικής και προγραμματισμού για αρχάριους ή προχωρημένους Πανελλαδικά.