Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού
Προσωρινή Κατάσταση
Δεν έχετε εγγραφεί στο μάθημα
Είδος Πρόσβασης
Με εγγραφή
Ξεκινήστε το μάθημα
Αυτό το μάθημα είναι προς το παρόν κλειστό
Μάθημα
Συνοδευτικό Υλικό

Δεν έχετε προς το παρόν πρόσβαση στο μάθημα αυτό.

Operating Systems I Course (Λειτουργικά Συστήματα Ι) – Περιγραφή μαθήματος

Το Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι μια διεπαφή (interface) ανάμεσα στο υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος και τους χρήστες του (εφαρμογές). Επιτελεί ρόλους όπως: Ελεγχόμενη πρόσβαση στους πόρους του συστήματος, Διαμοιρασμός των πόρων του συστήματος, Υπηρεσίες για εύκολη πρόσβαση στο υλικό, Συστήματα αρχείων, Δικτυακά πρωτόκολλα, Κοινή διεπαφή με υλικό για προγραμματιστές.

Το λειτουργικό σύστημα παρέχει ένα θεμέλιο, ένα μεσολαβητικό επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού, διαμέσου του οποίου οι εφαρμογές αντιλαμβάνονται εμμέσως τον υπολογιστή. Μια από τις κεντρικές αρμοδιότητες του λειτουργικού συστήματος είναι η διαχείριση του υλικού, απαλλάσσοντας έτσι το λογισμικό του χρήστη από τον άμεσο και επίπονο χειρισμό του υπολογιστή και καθιστώντας ευκολότερο τον προγραμματισμό τους.

Σχεδόν όλοι οι υπολογιστές (παλάμης, επιτραπέζιοι, υπερυπολογιστές, ακόμη και παιχνιδομηχανές) χρησιμοποιούν έναν τύπο λειτουργικού συστήματος. Ορισμένα παλαιότερα μοντέλα ωστόσο βασίζονται σε ένα ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα, το οποίο περιέχεται σε έναν οπτικό δίσκο ή άλλες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων.

operating systems I
Από αριστερά προς τα δεξιά: Windows, Apple, Android, Linux

Ως λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) χαρακτηρίζεται μία συλλογή βασικών προγραμμάτων, η οποία ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή συνολικά και χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο για την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων, τη διαχείριση των περιφερειακών συσκευών και την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και υπολογιστή.

Στην πράξη πρόκειται για ένα επίπεδο λογισμικού που μεσολαβεί μεταξύ του υλικού και των εκτελούμενων προγραμμάτων σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποτελείται από ένα σύνολο μηχανισμών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αυτόματη διαχείριση των πόρων ενός υπολογιστή και ελεγχόμενη κατανομή τους στις εκτελούμενες εφαρμογές, έτσι ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να προσπελάσουν εύκολα τους πόρους και τις συσκευές του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν με ακρίβεια τη δομή του υποκείμενου υλικού, αλλά και ώστε πολλαπλές εφαρμογές να μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα χωρίς να έρχονται σε διένεξη μεταξύ τους ή με τον υπολογιστή.

Βασικές έννοιες που καλύπτει το μάθημα αυτό:
 
 
 •  
  Πλήρης εκμάθηση των ενοτήτων του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ι.
 •  
  Κατανόηση εννοιών και εξειδικευμένης ορολογίας στα λειτουργικά συστήματα.

 

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα αυτό:
 
 
 •  
  Άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ι.
 •  
  Άτομα που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα λειτουργικά συστήματα.
 •  
  Φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ι.

 

Γνώσεις που προαπαιτούνται για το μάθημα αυτό:
 
 
 •  
  Προτείνεται να έχετε κάποιο βασικό επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.
 •  
  Απαιτείται κάποια βασική γνώση στην χρήση υπολογιστών.
Τι επιπλέον περιέχει αυτό το μάθημα:
 
 
 •  
  Θεωρία στα Ελληνικά.
 •  
  Επεξηγηματικά – συνοδευτικά Video αποσπάσματα.
 •  
  Πληθώρα Ασκήσεων με άμεση ηλεκτρονική αξιολόγηση.
 •  
  Πληθώρα Εργασιών με ανθρώπινο έλεγχο και αξιολόγηση.
 •  
  Στατιστικά συνολικής και επιμέρους προόδου.
 •  
  Συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία (cheat sheets, κλπ.).

 

Οn line / Real time Μαθήματα

Σας ενδιαφέρει να κάνετε ιδιωτικά, ατομικά μαθήματα στο μάθημα αυτό;Μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ:

 • Θεωρία στα Ελληνικά.
 • Επεξηγηματικά - συνοδευτικά Video αποσπάσματα.
 • Πληθώρα Ασκήσεων με άμεση ηλεκτρονική αξιολόγηση.
 • Πληθώρα Εργασιών με ανθρώπινο έλεγχο και αξιολόγηση.
 • Στατιστικά συνολικής και επιμέρους προόδου.
 • Συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία (cheat sheets, κλπ.).Επιπλέον συνοδευτικό ψηφιακό υλικό:

 • το επιπλέον συνοδευτικό ψηφιακό υλικό (pdf αρχεία, cheat sheets, και λοιπά οπτικό-ακουστικά μέσα), βρίσκεται στο τέλος των ενοτήτων του μαθήματος και διατίθεται και για ανάγνωση επί τόπου και για κατέβασμα στον υπολογιστή σας.