Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού
Προσωρινή Κατάσταση
Δεν έχετε εγγραφεί στο μάθημα
Είδος Πρόσβασης
Με εγγραφή
Ξεκινήστε το μάθημα
Αυτό το μάθημα είναι προς το παρόν κλειστό
Μάθημα
Συνοδευτικό Υλικό

Δεν έχετε προς το παρόν πρόσβαση στο μάθημα αυτό.

Algorithmic & Data Structures Course Course (Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων) – Περιγραφή μαθήματος

Πληροφορική ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους, την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την επικοινωνία και την πρόσβαση στις πληροφορίες.

Ως αλγόριθμος ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Πιο απλά (αλγόριθμο) ονομάζουμε μία σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και έχουν ως σκοπό την επίλυση κάποιου προβλήματος.

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων

Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από μία διατριβή του Πέρση μαθηματικού Μοχάμεντ ιμπν Μουσά αλ-Χουαρίζμι, η οποία περιείχε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων και αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη πραγματεία άλγεβρας. Έτσι η λέξη αλγόριθμος καθιερώθηκε αργά τα επόμενα χίλια χρόνια με την έννοια «συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών». Τη σημερινή της σημασία την οφείλει στη γρήγορη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα μέσα του 20ου αιώνα.

Η έννοια του αλγορίθμου γίνεται ευκολότερα αντιληπτή με το παρακάτω παράδειγμα. Αν κάποιος επιθυμεί να γευματίσει θα πρέπει να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένα βήματα: να συγκεντρώσει τα υλικά, να προετοιμάσει τα σκεύη μαγειρικής, να παρασκευάσει το φαγητό, να στρώσει το τραπέζι, να ετοιμάσει τη σαλάτα, να γευματίσει, να καθαρίσει το τραπέζι και να πλύνει τα πιάτα. Προφανώς, η προηγούμενη αλληλουχία οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως η μοναδική για την επίτευξη του σκοπού, αφού μπορεί να αλλάξει η σειρά των βημάτων (π.χ. πρώτα να ετοιμάσει τη σαλάτα και μετά να στρώσει το τραπέζι). Ωστόσο το νόημα είναι πως η κατάτμηση μιας.

Στην πληροφορική, η έννοια της δομής δεδομένων αναφέρεται στους διαφορετικούς δυνατούς τρόπους οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων μέσα σε έναν υπολογιστή, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά. Για παράδειγμα ένα σύνολο από δεδομένα μπορεί να αποθηκευτεί σε δομή πίνακα, στοίβας, συνδεδεμένης λίστας, σωρού, ουράς και ούτω καθ εξής

Βασικές έννοιες που καλύπτει το μάθημα αυτό:
 
 
 •  
  Πλήρης εκμάθηση των ενοτήτων του μαθήματος Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων.
 •  
  Κατανόηση εννοιών και εξειδικευμένης ορολογίας στην εισαγωγή της πληροφορικής.

 

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα αυτό:
 
 
 •  
  Άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση στο μάθημα Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων.
 •  
  Άτομα που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους Αλγοριθμική Σκέψη και στις Δομές Δεδομένων .
 •  
  Φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων.

 

Γνώσεις που προαπαιτούνται για το μάθημα αυτό:
 
 
 •  
  Δεν απαιτείται κάποια γνώση στην χρήση υπολογιστών.
 •  
  Προτείνεται να έχετε κάποιο βασικό επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.
Τι επιπλέον περιέχει αυτό το μάθημα:
 
 
 •  
  Θεωρία στα Ελληνικά.
 •  
  Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μαθήματος
 •  
  Ενσωματωμένους Compilers για εκτέλεση παραδειγμάτων σε πραγματικό χρόνο.
 •  
  Επεξηγηματικά – συνοδευτικά Video αποσπάσματα.
 •  
  Πληθώρα Ασκήσεων με άμεση ηλεκτρονική αξιολόγηση.
 •  
  Πληθώρα Εργασιών με ανθρώπινο έλεγχο και αξιολόγηση.
 •  
  Στατιστικά συνολικής και επιμέρους προόδου.
 •  
  Συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία (cheat sheets, κλπ.).

 

Οn line / Real time Μαθήματα

Σας ενδιαφέρει να κάνετε ιδιωτικά, ατομικά μαθήματα στο μάθημα αυτό;Μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ:

 • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μαθήματος
 • Θεωρία στα Ελληνικά.
 • Ενσωματωμένους Compilers για εκτέλεση παραδειγμάτων σε πραγματικό χρόνο.
 • Επεξηγηματικά - συνοδευτικά Video αποσπάσματα.
 • Πληθώρα Ασκήσεων με άμεση ηλεκτρονική αξιολόγηση.
 • Πληθώρα Εργασιών με ανθρώπινο έλεγχο και αξιολόγηση.
 • Στατιστικά συνολικής και επιμέρους προόδου.
 • Συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία (cheat sheets, κλπ.).Επιπλέον συνοδευτικό ψηφιακό υλικό:

 • το επιπλέον συνοδευτικό ψηφιακό υλικό (pdf αρχεία, cheat sheets, και λοιπά οπτικό-ακουστικά μέσα), βρίσκεται στο τέλος των ενοτήτων του μαθήματος και διατίθεται και για ανάγνωση επί τόπου και για κατέβασμα στον υπολογιστή σας.