Μαθήματα

HTML & CSS Programming Course

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet (HTML, CSS) – Περιγραφή μαθήματος Η HTML (HyperText Markup Language, ή Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Οι ετικέτες είναι το βασικό δομικό στοιχείο της γλώσσας HTML (λέγεται και γλώσσα σήμανσης HTML). Αποτελούνται από το …

HTML & CSS Programming Course Διαβάστε Περισσότερα »

μαθήματα c#

C Sharp Programming Course (C#)

C Sharp Programming Course (C#) – Περιγραφή μαθήματος Η C# είναι μια γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ. Δημιουργήθηκε από την Microsoft μέσα από την πλατφόρμα .NET και αργότερα αναγνωρίστηκε επισήμως από την Ecma (ECMA-334) και την ISO (ISO/IEC 23270:2018). Είναι μια απ τις γλώσσες προγραμματισμού που δημιουργήθηκαν για την Κοινή Υποδομή Γλώσσας (Common Language Infrastructure). Το όνομα …

C Sharp Programming Course (C#) Διαβάστε Περισσότερα »

csc - programming projects

Programming Projects

Programming Projects (Διαθέσιμα Projects) – Περιγραφή Εάν είστε εξοικειωμένοι με τον βασικό προγραμματισμό, έχετε εξασκηθεί με διάφορες αλγοριθμικές ασκήσεις και μικρές εργασίες, μπορείτε στη συνέχεια να δοκιμάσετε να δημιουργήσετε μεγαλύτερα ολοκληρωμένα προγράμματα. Ο προγραμματισμός επιτρέπει μια ατελείωτη σειρά έργων πληροφορικής, τα οποία επεκτείνουν τα όρια των όσων ήδη γνωρίζετε, επιτρέποντάς σας να εξετάσετε και να …

Programming Projects Διαβάστε Περισσότερα »

Introduction to Computer Science Course

Computer Science Course

Introduction to Computer Science (Εισαγωγή στην Πληροφορική) – Περιγραφή μαθήματος Πληροφορική ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους, την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την επικοινωνία …

Computer Science Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού PHP

PHP Programming Course

PHP Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Η PHP, όπου τα αρχικά σημαίνουν Hypertext PreProcessor, είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) που ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML και εκτελείται στην πλευρά του server (server-side scripting). Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας PHP είναι οι εξής γλώσσες προγραμματισμού: ASP (Active Server Pages) της εταιρείας Microsoft, CFML (ColdFusion Markup …

PHP Programming Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Software Τechnology Course

Software Τechnology Course (Τεχνολογία Λογισμικού) – Περιγραφή μαθήματος Τεχνολογία λογισμικού ονομάζεται η τυποποιημένη και συστηματική προσέγγιση στην ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σήμερα θεωρείται διακριτό επάγγελμα στο πλαίσιο των τεχνολογιών πληροφοριών, η επιστημονική βάση του οποίου αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός κλάδος της πληροφορικής, σε στενή όμως σχέση με τη θεωρητική πληροφορική και τα …

Software Τechnology Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Algorithmic & Data Structures Course

Algorithmic & Data Structures Course Course (Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων) – Περιγραφή μαθήματος Πληροφορική ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους, την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την …

Algorithmic & Data Structures Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Operating Systems I Course

Operating Systems I Course (Λειτουργικά Συστήματα Ι) – Περιγραφή μαθήματος Το Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι μια διεπαφή (interface) ανάμεσα στο υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος και τους χρήστες του (εφαρμογές). Επιτελεί ρόλους όπως: Ελεγχόμενη πρόσβαση στους πόρους του συστήματος, Διαμοιρασμός των πόρων του συστήματος, Υπηρεσίες για εύκολη πρόσβαση στο υλικό, Συστήματα αρχείων, Δικτυακά πρωτόκολλα, Κοινή διεπαφή …

Operating Systems I Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού Javascript

JavaScript Programming Course

JavaScript Programming Course (JS) – Περιγραφή μαθήματος Η JavaScript (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών ιστού, ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scripts) να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που …

JavaScript Programming Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού Java

Java Programming Course

Java Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh (όπως και σε Playstation καθώς και σε άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό …

Java Programming Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού C

C Programming Course

C Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα για την δημιουργία λειτουργικών συστημάτων. Το πρώτο λειτουργικό σύστημα γραμμένο σε γλώσσα C είναι το Unix. Τα επόμενα λειτουργικά συστήματα όπως το GNU / Linux είναι όλα γραμμένα σε γλώσσα C. Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι πρόδρομος και έμπνευση για …

C Programming Course Διαβάστε Περισσότερα »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού Python

Python Programming Course

Python Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Η Python είναι διερμηνευόμενη (interpreted), γενικού σκοπού (general-purpose) και υψηλού επιπέδου, γλώσσα προγραμματισμού. Ανήκει στις γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού (Imperative programming) και υποστηρίζει τόσο το διαδικαστικό (procedural programming) όσο και το αντικειμενοστρεφές (object-oriented programming) προγραμματιστικό υπόδειγμα (programming paradigm). Είναι δυναμική γλώσσα προγραμματισμού (dynamically typed) και υποστηρίζει συλλογή απορριμμάτων (garbage collection ή GC). Δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό Γκίντο βαν Ρόσσουμ (Guido van Rossum) το 1990 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Ο …

Python Programming Course Διαβάστε Περισσότερα »

C++ Programming Course

C Plus Plus Programming Course (C++)

C Plus Plus Programming Course (C++) – Περιγραφή μαθήματος Η C++ είναι μία γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ. Θεωρείται μέσου επιπέδου γλώσσα, καθώς περιλαμβάνει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών από γλώσσες υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Είναι μια μεταγλωττιζόμενη γλώσσα πολλαπλών παραδειγμάτων, με τύπους. Υποστηρίζει δομημένο, αντικειμενοστρεφή και γενικό προγραμματισμό. Η γλώσσα αναπτύχθηκε από τον Μπιάρνε Στρούστρουπ το 1979 στα εργαστήρια Bell της AT&T, ως βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γλώσσας προγραμματισμού C, και αρχικά ονομάστηκε “C …

C Plus Plus Programming Course (C++) Διαβάστε Περισσότερα »