Ιστορικό: Μαθήματα

Javascrpit Programming Course

Javascript Programming Course

Javascript Programming Course (JS) – Περιγραφή μαθήματος Η JavaScript (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών ιστού, ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scripts) να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που …

Javascript Programming Course Read More »

Java Programming Course

Java Programming Course

Java Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh (όπως και σε Playstation καθώς και σε άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό …

Java Programming Course Read More »

C Programming Course

C Programming Course

C Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα για την δημιουργία λειτουργικών συστημάτων. Το πρώτο λειτουργικό σύστημα γραμμένο σε γλώσσα C είναι το Unix. Τα επόμενα λειτουργικά συστήματα όπως το GNU / Linux είναι όλα γραμμένα σε γλώσσα C. Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι πρόδρομος και έμπνευση για …

C Programming Course Read More »

Python Programming Course

Python Programming Course

Python Programming Course – Περιγραφή μαθήματος Η Python είναι διερμηνευόμενη (interpreted), γενικού σκοπού (general-purpose) και υψηλού επιπέδου, γλώσσα προγραμματισμού. Ανήκει στις γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού (Imperative programming) και υποστηρίζει τόσο το διαδικαστικό (procedural programming) όσο και το αντικειμενοστρεφές (object-oriented programming) προγραμματιστικό υπόδειγμα (programming paradigm). Είναι δυναμική γλώσσα προγραμματισμού (dynamically typed) και υποστηρίζει συλλογή απορριμμάτων (garbage collection ή GC). Δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό Γκίντο βαν Ρόσσουμ (Guido van Rossum) το 1990 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Ο …

Python Programming Course Read More »

C++ Programming Course

C Plus Plus Programming Course (C++)

C Plus Plus Programming Course (C++) – Περιγραφή μαθήματος Η C++ είναι μία γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ. Θεωρείται μέσου επιπέδου γλώσσα, καθώς περιλαμβάνει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών από γλώσσες υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Είναι μια μεταγλωττιζόμενη γλώσσα πολλαπλών παραδειγμάτων, με τύπους. Υποστηρίζει δομημένο, αντικειμενοστρεφή και γενικό προγραμματισμό. Η γλώσσα αναπτύχθηκε από τον Μπιάρνε Στρούστρουπ το 1979 στα εργαστήρια Bell της AT&T, ως βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γλώσσας προγραμματισμού C, και αρχικά ονομάστηκε “C …

C Plus Plus Programming Course (C++) Read More »