τεχνολογία

Κβαντικός υπολογιστής και η Τεχνολογία του (μέρος α)

Οι υπολογιστές αυτοί στηρίζουν τη λειτουργία τους στα κβάντα (άτομα, ιόντα ή μόρια). Δεν υπάρχει φυσικός νόμος που να «απαγορεύει» τη σμίκρυνση των bits στο μέγεθος ενός ατόμου.

Κβαντικός υπολογιστής: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (μέρος α)

Ο όρος quantum προέρχεται από την αντίστοιχη λατινική λέξη που ερμηνεύεται ως το «ποσό» ή «η μικρή ποσότητα» και αναφέρεται σε ποσότητες ενός φυσικού μεγέθους οι οποίες παίρνουν διακριτές τιμές.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 3ο)

Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την κατασκευή των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από το κυρίως κομμάτι του κώδικα. Η δουλειά αυτών των συναρτήσεων είναι να ανιχνεύουν τα διάφορα μοτίβα χτυπημάτων που δημιουργεί ο χρήστης.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 2ο)

Για να ολοκληρωθεί η Κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τον εξής κώδικα στον Arduino IDE και να τον φορτώσουμε στο Arduino Board.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 1ο)

Θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων. Θα μελετήσουμε την κατασκευή ενός συστήματος που θα αντιλαμβάνεται τους χτύπους (δονήσεις). Οι οποίοι συμβαίνουν πάνω στην επιφάνεια στην οποία είναι προσκολλημένο με την βοήθεια ενός αισθητήρα Piezo.

Κατασκευή ραντάρ με Arduino (μέρος 2ο)

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή ραντάρ με Arduino θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τον εξής κώδικα στον Arduino IDE και να τον φορτώσουμε στο Arduino Board. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον κώδικα σε ένα αρχείο με κατάληξη .ino στο άρθρο αυτό.