ιδιαίτερα μαθήματα

Αρχεία κώδικα με Unicode χαρακτήρες, στα Windows 10

Ανάμεσα στα αρχεία κώδικα που γράφει ένας προγραμματιστής, υπάρχουν και εκείνα που περιέχουν χαρακτήρες οι οποίοι δεν ανήκουν στο λατινικό αλφάβητο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων χαρακτήρων είναι και αυτοί της Ελληνικής γλώσσας. Ως προγραμματιστής, αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι η κωδικοποίηση με την οποία αποθηκεύετε τα αρχεία σας. Ως χρήστης των Windows όμως, αυτό […]

Αρχεία κώδικα με Unicode χαρακτήρες, στα Windows 10 Read More »

VS Code & C++

Το Visual Studio Code (επίσης γνωστό ως VS Code) είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, κατασκευασμένο από τη Microsoft, και είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και macOS. Οι οδηγίες που ακολουθούν, περιγράφουν τη χρήση του VS Code για τη δημιουργία προγραμμάτων γραμμένων σε C++, στα Windows 10. Σημείωση: Χρήστες παλαιότερης έκδοσης

VS Code & C++ Read More »

VS Code & C

Το Visual Studio Code (επίσης γνωστό ως VS Code) είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, κατασκευασμένο από τη Microsoft, και είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και macOS. Οι οδηγίες που ακολουθούν, περιγράφουν τη χρήση του VS Code για τη δημιουργία προγραμμάτων γραμμένων σε C, στα Windows 10. Σημείωση: Χρήστες παλαιότερης έκδοσης

VS Code & C Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Η κλάση Math στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Στην γλώσσα προγραμματισμού Java έχουμε την έτοιμη κλάση Math, που περιέχει πολλές μεθόδους ώστε να κάνουμε εύκολα μαθηματικές πράξεις όπως να βρούμε τον μικρότερο ή τον μεγαλύτερο αριθμό, να μας υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα αλλά και άλλα που θα τα περιγράψουμε στο άρθρο.

Η κλάση Math στην γλώσσα προγραμματισμού Java Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού C

Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Ακολουθίες στην Python (Γενικές λειτουργίες Λιστών, Lists)

Η πιο βασική δομή δεδομένων στην Python είναι η ακολουθία. Για κάθε στοιχείο μιας ακολουθίας εκχωρείται ένας αριθμός – η θέση του στοιχείου μέσα στην ακολουθία (δείκτης) . Ο πρώτος δείκτης είναι μηδέν, ο δεύτερος δείκτης είναι ένα, και ούτω καθεξής.

Ακολουθίες στην Python (Γενικές λειτουργίες Λιστών, Lists) Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού VBscript

Μεταβλητές στη vbscript, σταθερές και πεδίο εφαρμογής τους

Οι μεταβλητές στη VBScript δηλώνονται με τη δεσμευμένη λέξη Dim. Μπορούν επίσης να δηλωθούν με τις δεσμευμένες λέξεις Public και Private.

Μεταβλητές στη vbscript, σταθερές και πεδίο εφαρμογής τους Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού VBscript

Τύποι Δεδομένων της VBScript (ο τύπος Variant και οι Υποτύποι)

Η VBScript διαθέτει, ως scripting γλώσσα, διαθέτει ΜΟΝΟ ENA βασικό τύπο δεδομένων, τον τύπο Variant. Κάθε μεταβλητή και σταθερά είναι αυτού του τύπου και κάθε συνάρτηση επιστρέφει τιμή τέτοιου τύπου.

Τύποι Δεδομένων της VBScript (ο τύπος Variant και οι Υποτύποι) Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού VBscript

Πίνακες στη VBScript

Κάθε μεταβλητή έχει ένα αναγνωριτικό με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτή μέσα στο πεδίο εφαρμογής της. Οι πίνακες δίνουν τη δυνατότητα με ένα αναγνωριστικό να μπορούμε να αναφερθούμε σε πολλές μεταβλητές με χρήση δείκτη.

Πίνακες στη VBScript Read More »