εξειδικευμένη πληροφορική

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

JSON object serialization στη C-Sharp

JSON object serialization στη C-Sharp είναι όρος που αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός αντικειμένου μίας κλάσης με τη χρήση πληροφορίας, η οποία έχει προέλθει από συναλλαγή/ ροή πληροφορίας της μορφής Json.

JSON object serialization στη C-Sharp Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Το sql injection στις data driven εφαρμογές (Μέρος Β’)

Το sql injection στις data driven εφαρμογές είναι τεχνική ενσωμάτωσης κώδικα, η οποία χρησιμοποιείται για επιθέσεις στις εφαρμογές αυτές. – μέρος Β

Το sql injection στις data driven εφαρμογές (Μέρος Β’) Read More »

Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Το sql injection στις data driven εφαρμογές (Μέρος Α’)

Το sql injection στις data driven εφαρμογές είναι τεχνική ενσωμάτωσης κώδικα, η οποία χρησιμοποιείται για επιθέσεις στις εφαρμογές αυτές. – μέρος Α

Το sql injection στις data driven εφαρμογές (Μέρος Α’) Read More »