Τι είναι η τεχνολογία Blockchain …και ποια η σχέση της με την Wikipedia;

“Blockchain: Η πρακτική συνέπεια του είναι ότι, για πρώτη φορά, υπάρχει ένας τρόπος για έναν χρήστη του διαδικτύου να μεταφέρει ένα μοναδικό κομμάτι ψηφιακής ιδιοκτησίας σε έναν άλλο χρήστη του διαδικτύου, έτσι ώστε η μεταφορά να είναι εγγυημένη ότι είναι ασφαλής, όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες γνωρίζουν ότι η μεταφορά έχει γίνει και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της μεταφοράς. Οι συνέπειες αυτής της ανακάλυψης είναι δύσκολο να υπερκεραστούν ».

– Μάρκ Αντρέισεν

Βλέποντας το αφαιρετικά, ένα blockchain μπορεί να μην φαίνεται διαφορετικό από τα πράγματα που είστε εξοικειωμένοι με την Wikipedia.

Με ένα blockchain, πολλοί άνθρωποι μπορούν να γράψουν καταχωρήσεις σε ένα αρχείο πληροφοριών και στην συνέχεια, μια κοινότητα χρηστών μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο τροποποιείται και ενημερώνεται αυτό το αρχείο πληροφοριών. Ομοίως, οι εγγραφές στη Wikipedia δεν είναι προϊόν ενός μόνο εκδότη. Κανείς δεν ελέγχει τις πληροφορίες αυτές.

Ωστόσο, οι διαφορές που καθιστούν μοναδική την τεχνολογία blockchain καθίστανται πιο ξεκάθαρες. Ενώ και οι δύο λειτουργούν σε κατανεμημένα δίκτυα (διαδίκτυο), η Wikipedia ενσωματώνεται στο World Wide Web (WWW) χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δικτύου πελάτη-διακομιστή.

Ένας χρήστης (client) με δικαιώματα που σχετίζονται με το λογαριασμό του είναι σε θέση να αλλάξει εγγραφές στην Wikipedia που είναι αποθηκευμένα σε έναν κεντρικό διακομιστή.

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης αποκτά πρόσβαση στη σελίδα Wikipedia, θα λάβει την ενημερωμένη έκδοση του «κύριου αντιγράφου» της καταχώρησης της Wikipedia. Ο έλεγχος της βάσης δεδομένων παραμένει στους διαχειριστές της Wikipedia, επιτρέποντας την πρόσβαση και την αδειοδότηση από μια κεντρική αρχή.

Η ψηφιακή ραχοκοκαλιά της Wikipedia είναι παρόμοια με τις εξαιρετικά προστατευμένες και συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων που τηρούν σήμερα κυβερνήσεις ή τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Ο έλεγχος των κεντρικών βάσεων δεδομένων ανήκει στους ιδιοκτήτες τους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ενημερώσεων, της πρόσβασης και της προστασίας από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η κατανεμημένη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με την τεχνολογία blockchain έχει μια ριζικά διαφορετική ψηφιακή ραχοκοκαλιά. Αυτό είναι επίσης το πιο ξεχωριστό και σημαντικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας blockchain.

Το πρωτότυπο αντίγραφο της Wikipedia εκδίδεται σε ένα διακομιστή και όλοι οι χρήστες βλέπουν τη νέα έκδοση. Στην περίπτωση ενός blockchain, κάθε κόμβος στο δίκτυο έρχεται στο ίδιο “συμπέρασμα”, επικαιροποιώντας το αρχείο ανεξάρτητα, με το πιο δημοφιλές αρχείο να γίνει το de facto επίσημο αρχείο αντί να υπάρχει ένα πρωτότυπο αντίγραφο.

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Οι συναλλαγές μεταδίδονται και κάθε κόμβος δημιουργεί τη δική του ενημερωμένη έκδοση των συμβάντων.

Αυτή είναι η διαφορά που καθιστά την τεχνολογία blockchain τόσο χρήσιμη – αντιπροσωπεύει μια καινοτομία στην καταγραφή και διανομή πληροφοριών που εξαλείφει την ανάγκη για έναν “κλασσικό αξιόπιστο” τρόπο για τη διευκόλυνση των ψηφιακών σχέσεων.

Ωστόσο, η τεχνολογία blockchain, για όλα τα πλεονεκτήματά της, δεν είναι μια νέα τεχνολογία. Είναι μάλλον ένας συνδυασμός αποδεδειγμένων τεχνολογιών που εφαρμόζονται με νέο τρόπο. Ήταν η ιδιαίτερη “ενορχήστρωση τριών τεχνολογιών” (το Διαδίκτυο, την κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού και ένα πρωτόκολλο που “διέπει τα κίνητρα”) που έκαναν την ιδέα του δημιουργού bitcoin, Satoshi Nakamoto, τόσο χρήσιμη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα για ψηφιακές αλληλεπιδράσεις που δεν χρειάζεται αξιόπιστο “τρίτο” μέρος. Το έργο της διασφάλισης των ψηφιακών σχέσεων είναι “σιωπηρό” – παρέχεται από την κομψή, απλή, αλλά ισχυρή αρχιτεκτονική δικτύου της τεχνολογίας blockchain.

Ορισμός ψηφιακής εμπιστοσύνης

Η εμπιστοσύνη είναι μια “κρίση κινδύνου” μεταξύ διαφορετικών μερών και στον ψηφιακό κόσμο, ο καθορισμός της εμπιστοσύνης συχνά αρκείται και ..υποχωρεί στην απόδειξη της ταυτότητας (εξακρίβωση της ταυτότητας) και στην απόδειξη των αδειών (εξουσιοδότηση).

Πιο απλά, θέλουμε να γνωρίζουμε, 1) “Εσείς, είστε αυτός που λέτε ότι είστε;” και 2) “Θα πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε!”

Στην περίπτωση τεχνολογίας blockchain, η κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο ιδιοκτησίας που πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης. Η κατοχή ενός ιδιωτικού κλειδιού είναι ιδιοκτησία. Εξαλείφει επίσης την ανάγκη ένα άτομο να μην μοιραστεί περισσότερες προσωπικές πληροφορίες από ότι θα χρειαζόταν για μια ανταλλαγή και μόνον αυτήν, αφήνοντας άλλες πληροφορίες εκτεθειμένες σε έναν χάκερ.

Ο έλεγχος ταυτότητας δεν αρκεί.

Η εξουσιοδότηση χρειάζεται ένα κατανεμημένο δίκτυο peer-to-peer ως σημείο εκκίνησης. Ένα κατανεμημένο δίκτυο μειώνει τον κίνδυνο κεντρικής διαφθοράς ή αποτυχίας. Αυτό το κατανεμημένο δίκτυο πρέπει επίσης να δεσμεύεται για την τήρηση αρχείων και την ασφάλεια του δικτύου συναλλαγών. Η εξουσιοδότηση των συναλλαγών είναι αποτέλεσμα ολόκληρου του δικτύου που εφαρμόζει τους κανόνες, βάσει των οποίων σχεδιάστηκε το πρωτόκολλο του blockchain.

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο έλεγχος ταυτότητας και η εξουσιοδότηση που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις στον ψηφιακό κόσμο χωρίς να στηρίζεται σε “ακριβή” εμπιστοσύνη. Σήμερα, οι επιχειρηματίες, σε βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, έχουν “ξυπνήσει” αναγνωρίζοντας τις συνέπειες αυτής της ανάπτυξης – είναι αδύνατο να μην φανταστούν νέες και ισχυρές ψηφιακές σχέσεις. Η τεχνολογία Blockchain περιγράφεται συχνά ως η “ραχοκοκαλιά” για ένα επίπεδο συναλλαγής για το διαδίκτυο, το θεμέλιο του Διαδικτύου της Αξίας. Στην πραγματικότητα, η ιδέα ότι τα κρυπτογραφικά κλειδιά και τα κοινόχρηστα ημερολόγια μπορούν να παροτρύνουν τους χρήστες να εξασφαλίσουν και να επισημοποιήσουν ψηφιακές σχέσεις έχει διεγείρει “άγρια” την φαντασία. Όλοι, κυβερνήσεις, εταιρείες πληροφορικής, τράπεζες επιδιώκουν να δημιουργήσουν αυτό το επίπεδο συναλλαγών.

Ο έλεγχος ταυτότητας και η εξουσιοδότηση, που είναι ζωτικής σημασίας για τις ψηφιακές συναλλαγές, δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης της τεχνολογίας blockchain. Η ιδέα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ανάγκη, για ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής.

Δείτε το παρακάτω video:

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.