Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Όλα τα μαθήματα

Παρέχονται Ιδιωτικά Μαθήματα σε πραγματικό χρόνο καθώς και Video Μαθήματα με θεωρία και ασκήσεις. Δείτε πιο κάτω τα μαθήματα για τις κατηγορίες αυτές

τηλεφωνικά

+30 697 255 2559

Social Media

On line Ιδιωτικά μαθήματα

Μαθήματα πληροφορικής & προγραμματισμού
σε πραγματικό χρόνο, από 15 € / ώρα.

ΑΕΠΠ

Μαθήματα προγραμματισμού

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΕΑΠ - ΑΠΚΥ

Μαθήματα προγραμματισμού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) &  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)  πτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Πληροφορικής

ΙΙΕΚ - ΔΙΕΚ

Μαθήματα προγραμματισμού

Ιδιωτικά και Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης  – μαθήματα θεωρίας & εργαστηρίου για όλες τις ειδικότητες Πληροφορικής.

TypeScript

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να γράψουν αντικ/στραφή προγράμματα και να τα μεταγλωττίσει σε JavaScript.

SQL

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα υπολογιστή βάσεων δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την ανάκτηση και τη διαχείριση δεδομένων σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. 

React.JS

Μαθήματα προγραμματισμού

JavaScript Framework για τη δημιουργία εγγενών εφαρμογών για κινητά και προσφέρει μεγάλη ποσότητα ενσωματωμένων στοιχείων και API.

Lua

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα ανοιχτού κώδικα που είναι χτισμένη στην γλώσσα προγραμματισμού C και χρησιμοποιείται σε διάφορες πλατφόρμες.

Objective C

Μαθήματα προγραμματισμού

Αντικειμενοστραφής γλώσσα,  τύπου Smalltalk για Apple λειτουργικά συστήματα OS X και iOS και τα αντίστοιχα API, Cocoa και Cocoa Touch.

R

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού και περιβάλλον λογισμικού για στατιστική ανάλυση, γραφική αναπαράσταση και αναφορά.

Go

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που έχει σύνταξη παρόμοια με αυτή της C και παρέχει προηγμένους ενσωματωμένους τύπους και χάρτες βασικής αξίας.

Scala

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών υποδειγμάτων που έχει σχεδιαστεί για να εκφράζει κοινά πρότυπα με έναν συνοπτικό και ασφαλή τύπο.

VBA

Μαθήματα προγραμματισμού

Εvent-driven γλώσσα προγραμματισμού  που χρησιμοποιείται κυρίως με εφαρμογές του Microsoft Office όπως MSExcel, MS-Word και MS-Access.

Swift

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού που υιοθετεί τα καλύτερα από την C και την Objective C, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατότητας C.

Dart

Μαθήματα προγραμματισμού

Γενική γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που προορίζεται για το διακομιστή καθώς επίσης και για το πρόγραμμα περιήγησης. 

Ruby

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα scripting που εκτελείται σε διάφορες πλατφόρμες, όπως τα Windows, το Mac OS και σε διάφορες εκδόσεις του UNIX.

ASP.NET

Μαθήματα προγραμματισμού

Πλαίσιο εφαρμογών ιστού που αναπτύχθηκε για να επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν δυναμικές ιστοσελίδες. 

Bootstrap

Μαθήματα χρήσης

Bootstrap 5 – δημοφιλές πλαίσιο HTML, CSS και JavaScript για τη δημιουργία ιστοτόπων με απόκριση, με προτεραιότητα για κινητά .

WordPress

Μαθήματα Χρήσης

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (CMS), το οποίο επιτρέπει την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και ιστολογίων.

JQuerry

Μαθήματα προγραμματισμού

Γρήγορη και συνοπτική βιβλιοθήκη JavaScript που  απλοποιεί τη διάσχιση εγγράφων, το χειρισμό συμβάντων, και τις αλληλεπιδράσεις Ajax.

Google Maps

Μαθήματα προγραμματισμού

Υπηρεσία χαρτογράφησης ιστού από την Google, η οποία παρέχει διάφορους τύπους γεωγραφικών πληροφοριών με χρήση API JavaScript.

VBScript

Μαθήματα προγραμματισμού

Γενικής χρήσης, ελαφριά και ενεργή γλώσσα δέσμης ενεργειών που είναι η πρωταρχική γλώσσα scripting για το Quick Test Professional (QTP). 

Node.jS

Μαθήματα προγραμματισμού

Ισχυρή πλατφόρμα βασισμένη σε JavaScript και στη μηχανή V8 του Google Chrome για την ανάπτυξη εντατικών εφαρμογών ιστού I/O. 

XML

Μαθήματα προγραμματισμού

Γλώσσα σήμανσης που προέρχεται από την Standard Generalized Language Markup (SGML) και χρησιμοποιείται για την οργάνωση των δεδομένων.

MVC Framework

Μαθήματα Θεωρίας

Αρχιτεκτονικό μοντέλο λογισμικού για την υλοποίηση διεπαφών χρήστη που διαχωρίζει σε μέρη εσωτερικές αναπαραστάσεις πληροφοριών.

PeopleCert Bootcamps

Μαθήματα προγραμματισμού

Μαθήματα για τα Coding Bootcamps: Java, C#.NET, JavaScript,  Python, SQL,  React, Rest Architecture, κλπ.  3μηνης, 6μηνης διάρκειας.

Μηχανική Μάθηση

Μαθήματα προγραμματισμού

Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), γραμμικά μοντέλα, δενδρικά μοντέλα, κλπ., Python για Μηχανική Μάθηση, Pandas, NumPy, SciPy, MatplotLib

Web3 - DApps

Μαθήματα Θεωρίας

Το Web3 αφορά την αποκέντρωση και κατασκευάζεται, λειτουργεί και ανήκει στους χρήστες του.  Τα DApps είναι οι εφαρμογές  αποκεντρωμένου Ιστού.

On line Marketing

Μαθήματα Χρήσης

Τεχνικές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, όπως διαφήμιση μέσω διαδικτύου, διαφήμιση μέσω κινητού τηλεφώνου, SEO και Web Analytics.

Email Marketing

Μαθήματα Χρήσης

Στρατηγική μάρκετινγκ με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως βασική τακτική στις ψηφιακές στρατηγικές σας για την προώθηση της επιχείρησης σας.

Digital Marketing

Μαθήματα Χρήσης

Δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το Google+ για να προωθήσετε την επιχείρηση σας. 

Σεμινάριο χρήσης του YouTube ως εργαλείο μάρκετινγκ για να προωθήσετε την επιχείρηση σας, τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες σας.

Πρωτότυπη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα που αποτελείται από έναν μικροελεγκτή και μπορεί να προγραμματιστεί με την C++.

Δημιουργία και χρήση συναρτήσεων στο Excel για να εκτελέσετε διάφορους μαθηματικούς, στατιστικούς και λογικούς υπολογισμούς.

Video μαθήματα

Μαθήματα πληροφορικής & προγραμματισμού με θεωρία.  Το κόστος εγγραφής αναφέρεται στο κάθε μάθημα ξεχωριστά.

  • Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού COut of stock
    45.0075.00
    Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος

Μπορείς να αρχίσεις..

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων πληροφορικής και προγραμματισμού για αρχάριους ή προχωρημένους Πανελλαδικά.