Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Εντολή ελέγχου στην pascal (if, else if, case)

H Εντολή Ελέγχου If else if

Οι εντολές για τη λήψη αποφάσεων επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες βασιζόμενο σε κάποιους λογικούς ελέγχους. Εδώ θα δούμε τις εντολές If και Case.

Η εντολή ελέγχου If Then αποτελείται από τη δεσμευμένη λέξη If που ακολουθείται από μια συνθήκη και μετά από τη δεσμευμένη λέξη Then.
Μετά το Then ακολουθεί μία εντολή ή ένα σύνολο εντολών.

Η εντολή If Then ελέγχει τη συνθήκη και αν αυτή είναι αληθής (true) τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μετά το Then.

Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής :

 If συνθήκη Then εντολή1

ή

 If συνθήκη Then εντολή1
  else If συνθήκη Then εντολή2

Η εντολή1 εκτελείται αν η συνθήκη είναι αληθής (true) και αγνοείται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής (false).

Όταν μετά το Then ακολουθούν περισσότερες από μία εντολές, τότε αυτές πρέπει να εσωκλείνονται σε Begin και End για να σχηματιστεί μια σύνθετη εντολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η επόμενη εντολή είναι else τότε ΔΕΝ βάζουμε το σύμβολο “;” (ελληνικό ερωτηματικό).

Παράδειγμα:

program ifelse_ifelseChecking;
var
{local variable declaration}
  a : integer;
begin
  a := 100;
  {* check the boolean condition *}
  if ( a = 10 ) then
  {* if condition is true then print the following *}
    writeln('Value of a is 10' )
  else if ( a = 20 ) then
  {* if else if condition is true *}
    writeln('Value of a is 20' )
  else if( a = 30 ) then
  {* if else if condition is true *}
    writeln('Value of a is 30' )
  else
  {* if none of the conditions is true *}
    begin
      writeln('None of the values is matching' );
      writeln('Exact value of a is: ', a );
    end;
end.

Η Εντολή Ελέγχου Else

Σε μια εντολή If μπορεί να υπάρχει προαιρετικά και η πρόταση Else, ακολουθούμενη από μία ή περισσότερες εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη του If είναι ψευδής.

Η πρόταση Else επιτρέπει σε μια πρόταση If να πάρει ΔΥΟ διαφορετικές αποφάσεις.

Ανάλογα με τους ελέγχους του προγράμματος επιτρέπεται ο εμφωλιασμός και ο συνδυασμός των εντολών If .. Then .. Else (δες πιο πάνω).
Κάθε πρόταση Else συνδέεται με την αμέσως προηγούμενή της If.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα :

If (my_age >= 18) then
  Writeln(' ... ')
Else
  Writeln(' ... ');

Η Εντολή Ελέγχου Case

Η εντολή Case επιλέγει μία πράξη ανάμεσα από πολλές με βάση το αποτέλεσμα ενός ελέγχου. Η προς έλεγχο έκφραση καλείται «επιλογέας» και κάθε επιλογή καλείται «σταθερά» της Case.

Αν ο επιλογέας δεν ταιριάζει με καμία από τις σταθερές της Case, θα εκτελεστεί η δήλωση που ορίζεται με τη λέξη Else.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε εντολή Case πρέπει να τερματίζεται με μια εντολή End και το “;” (ελληνικό ερωτηματικό).

Αν η έκφραση του επιλογέα είναι αριθμός, θα πρέπει να παίρνει τιμές μέσα από το πεδίο τιμών -32768 έως +32767. Έτσι, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν επιλογείς τα αλφαριθμητικά και οι πραγματικοί αριθμοί.

Υπάρχει όμως μια ποικιλία επιλογών: Οι τύποι Char, Boolean και Set.

Η σύνταξη της εντολής Case είναι ως εξής :

Case επιλογέας of
  σταθερά1 : εντολή1;
  σταθερά2 : εντολή2;
  ...
  ...
  ...
  σταθεράΝ : εντολήΝ;
  Else εντολή ;
End;

Οι σταθερές της εντολής Case μπορεί να είναι απλές σταθερές, μια ομάδα ή ένα τμήμα σταθερών χωρισμένες με κομμα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα :

Case val_num of
  1, 3, 5, 7, 9 : Writeln(' ... ')
  2, 4, 6, 8 : Writeln(' ... ');
End;

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν η μεταβλητή val_num πάρει μια τιμή από τις 1, 3, 5, 7 ή 9, θα εκτελεστεί η πρώτη εντολή, ενώ αν πάρει μια τιμή από τις 2, 4, 6 ή 8, θα εκτελεστεί η δεύτερη εντολή. Οι εντολές για εκτέλεση μπορεί να είναι απλές εντολές ή ένα σύνολο εντολών (σύνθετη εντολή).

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.