Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Εγγραφή (Record): Δομή Προγραμματισμού της Pascal

Η εγγραφή (Record)

Μια εγγραφή (record) μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε συσχετισμένα δεδομένα σε μία κοινή δομή. Δηλώνοντας μια έγγραφη δηλώνουμε ένα δικό μας τύπο ο οποίος περιέχει όσα πεδία θέλουμε το καθένα απο τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.

Για να δηλώσουμε μια εγγραφή (record), χρησιμοποιούμε την εξής σύνταξη:

type
  TypeName = record
    identifierlist1 : datatype1;
    ...
    identifierlistn : datatypen;
  end;

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για ένα άτομο, όπως όνομα, ηλικία, πόλη κατοικίας, ΤΚ κ.ά., μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εγγραφή ως εξής:

type
  InfoType = record
    Name : string;
    Age : integer;
    City, State : String;
    Zip : integer;
  end;

Χρήση των εγγραφών (record) στο πρόγραμμα

Όπως και με τους πίνακες για να χρησιμοποιήσουμε μια εγγραφή ισχύουν τα ίδια βήματα:

 •  Πρώτα δημιουργούμε τον τύπο record στο τμήμα type
 • Στην συνέχεια δημιουργούμε μεταβλητή τύπου αυτού του record.
 • Και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή αυτή

Παρομοίως μπορούμε να στείλουμε μεταβλητές τύπου record ως παραμέτρους σε μεθόδους και πρέπει να προσέξουμε τη χρήση της λέξης var στη δήλωση του τίτλου της συνάρτησης ή διαδικασίας (μεθόδου) που χρησιμοποιούμε.

Το καθένα από τα αναγνωριστικά (identifiers) Name, Age, City, State και Zip είναι γνωστό και ως πεδίο (field).

Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ’ ένα πεδίο μέσω μιας μεταβλητής ως εξής :
VariableIdentifier.FieldIdentifier

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΤΕΛΕΙΑ ξεχωρίζει την μεταβλητή από το όνομα του πεδίου.

Η εντολή With

Υπάρχει μια πολύ χρήσιμη εντολή όταν ασχολούμαστε με records. Αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή record για να αναφερθούμε σε πολλά πεδία που ανήκουν σ’ αυτό το record και ΔΕΝ θέλουμε να γράφουμε το ίδιο όνομα συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή with, ως εξής :

with RecordVariable do
begin
  ...
end;

With myBookRec do
Begin
  Title := 'Some Book';
  Author := 'Victor John Saliba';
  ISBN := '0-12-345678-9';
  Price := 25.5;
End;

Παραδείγματα (Εφαρμογές των Εγγραφών):

Ακολουθεί ένα παράδειγμα :

Type
  Str25 = String[25];
  TBookRec = Record
    Title, Author,
    ISBN : Str25;
    Price : Real;
  End;
Var
  myBookRec : TBookRec;
Begin
  myBookRec.Title := 'Some Book';
  myBookRec.Author := 'Victor John Saliba';
  myBookRec.ISBN := '0-12-345678-9';
  myBookRec.Price := 25.5;
  Writeln('Here are the book details:');
  Writeln;
  Writeln('Title: ', myBookRec.Title);
  Writeln('Author: ', myBookRec.Author);
  Writeln('ISBN: ', myBookRec.ISBN);
  Writeln('Price: ', myBookRec.Price);
  Readln;
End.

Ακολουθεί ακόμη ένα παράδειγμα με διαδικασίες / συναρτήσεις:

{Δηλώσεις Τύπων}
Type
  Str25 = String[25];
  TBookRec = Record
    Title, Author,
    ISBN : Str25;
    Price : Real;
  End;
{Δηλώσεις Μεθόδων}
Procedure EnterNewBook(var newBook : TBookRec);
Begin
  Writeln('Please enter the book details: ');
  Write('Book Name: ');
  Readln(newBook.Title);
  Write('Author: ');
  Readln(newBook.Author);
  Write('ISBN: ');
  Readln(newBook.ISBN);
  Write('Price: ');
  Readln(newBook.Price);
End;
Procedure DisplayBookDetails(myBookRec : TBookRec);
Begin
  Writeln('Here are the book details:');
  Writeln;
  Writeln('Title: ', myBookRec.Title);
  Writeln('Author: ', myBookRec.Author);
  Writeln('ISBN: ', myBookRec.ISBN);
  Writeln('Price: ', myBookRec.Price);
End;
{Δηλώσεις Καθολικών Μεταβλητών}
Var
  bookRec : TBookRec;
{Κύριο Πρόγραμμα}
Begin
  EnterNewBook(bookRec);
  Writeln('Thanks for entering the book details');
  DisplayBookDetails(bookRec);
  Readln;
End.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.