Πως οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τον κόσμο μας

Οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τον κόσμο μας

Ζούμε σε έναν κόσμο που λειτουργεί με αλγόριθμους, προγράμματα υπολογιστών που λαμβάνουν αποφάσεις ή λύουν προβλήματα για εμάς. Σε αυτή τη νευρική, αστεία συζήτηση, ο Kevin Slavin δείχνει πώς οι σύγχρονοι αλγόριθμοι καθορίζουν τις τιμές των μετοχών, τις τακτικές κατασκοπείας, ακόμα και τις ταινίες που παρακολουθείτε.

Αλλά, ρωτάει: Αν εξαρτάται από σύνθετους αλγορίθμους για να διαχειριστούμε τις καθημερινές μας αποφάσεις – πότε αρχίζουμε να χάνουμε τον έλεγχο;

Αυτή η ομιλία παρουσιάστηκε σε επίσημη διάσκεψη TED:

Επιλέξτε αν χρειαστεί, Ελληνικούς υπότιτλους στο video.

Αλγόριθμοι

Ως αλγόριθμος ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Πιο απλά (αλγόριθμο) ονομάζουμε μία σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και έχουν ως σκοπό την επίλυση κάποιου προβλήματος.

Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από μία διατριβή του Πέρση μαθηματικού Μοχάμεντ ιμπν Μουσά αλ-Χουαρίζμι, η οποία περιείχε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων και αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη πραγματεία άλγεβρας. Έτσι η λέξη αλγόριθμος καθιερώθηκε αργά τα επόμενα χίλια χρόνια με την έννοια «συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών».

Τη σημερινή της σημασία την οφείλει στη γρήγορη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα μέσα του 20ου αιώνα. Η έννοια του αλγορίθμου γίνεται ευκολότερα αντιληπτή με το παρακάτω παράδειγμα.

Αν κάποιος επιθυμεί να γευματίσει θα πρέπει να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένα βήματα: να συγκεντρώσει τα υλικά, να προετοιμάσει τα σκεύη μαγειρικής, να παρασκευάσει το φαγητό, να στρώσει το τραπέζι, να ετοιμάσει τη σαλάτα, να γευματίσει, να καθαρίσει το τραπέζι και να πλύνει τα πιάτα.

Προφανώς, η προηγούμενη αλληλουχία οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως η μοναδική για την επίτευξη του σκοπού, αφού μπορεί να αλλάξει η σειρά των βημάτων (π.χ. πρώτα να ετοιμάσει τη σαλάτα και μετά να στρώσει το τραπέζι). Ωστόσο το νόημα είναι πως η κατάτμηση μιας σύνθετης εργασίας σε διακριτά βήματα που εκτελούνται διαδοχικά, είναι ο πιο πρακτικός τρόπος επίλυσης πολλών προβλημάτων.